Vi på Stortorvet er opptatt av vårt lokale miljø, og ønsker å være en bidragsyter til byen vår og det lokale miljøet vi sammen er en del av. Vi ønsker å være en bidragsyter for kultur, sport og frivillige organisasjoner, og løser dette ved forskjellige typer bidrag.

Skrim Håndball

Stortorvet senter har et samarbeid med Skrim Håndball, en av toppklubbene i norsk damehåndball. Samarbeidet inneholder ren sponsorvirksomhet i tillegg til utstrakt dugnads og aktivitetsarbeid.

Stort hjerte

Stortorvet Senter har et veldedighetsfond, ”Stort Hjerte” , som vi deler ut en stor sum penger til lokale lag og foreninger 3 ganger i året. Utdelingen skjer på bakgrunn av en facebookdrevet kampanje, det er våre kunder og facebookvenner som til sist bestemmer hvilket formål som blir tildelt pengene.

Stolaksjonen

Stortorvet senter er glade for å være bidragsyter til stolaksjonen Kongsberg Musikkteater. Som bidragsyter til Stolavtalen bidrar vi til avansert amfi, lyd og lys for kulturliv, Vitensenteret devoteket og ungdomsarbeid generelt !

Kongsberg Næringsforum

Stortorvet er medlem av Kongsberg Næringsforum og er en aktiv bidragsyter til samarbeid og utvikling av et bærekraftig og godt bymiljø

Standplasser til veldedig arbeid

Vi låner gratis ut fine plasser til standaktiviteter der frivillige veldedige organisasjoner og foreninger kan informere om sitt arbeid og drive verdifull inntektsbringene aktivitet. Plassene kan benyttes etter avtale med senterleder.

Skrim Håndball

Skrim_ha__ndball_logo_207x207

Stort Hjerte

Stort_hjerte_logo_207x207

Kongsberg Musikkteater

Kongsberg_musikkteater_logo_207x207

Kongsberg Næringsforum

Kongsberg_n__ringsforum_logo_207x207