Informasjon veiarbeider

Midlertidige endringer fra 6. Juli


Vår nabo på andre siden av veien gjør store fremskritt i byggeprosessen om dagen, og har nå kommet frem til veiarbeider.
Mandag 6. juli starter en prosess som vil gå i en tid fremover og inneholde 3 faser.
Entreprenøren vil i første fase jobbe på siden mot Stortorvet, i andre fase på siden mor Sølvparken og i tredje fase mot Stortorvet igjen.

Det skal under hele perioden være åpen kjørebane i begge retninger forbi Stortorvet.

 
IMG_5264
FØRSTE FASE
Første fase vil foregå fra 6.7 og i store deler av juli. 

Kjørebanene legges nærmere Sølvparken og området nærmest Stortorvet spesses av som anleggsområde.

Det innebærer at vi i en liten periode fremover må be deg ta en annen vei inn i p-huset og ESSO.
Kjør langs bygget og inn til høyre opp stasjonsbakken. Fra den vil du ha tilgang til Esso-stasjonen og p-arealer,
samt ladestasjoner og lenger opp innkjøring til parkering ved MENY eller inn i vårt p-hus i enden av veien. Kommer
du kjørende den nye traseen inn til Kongsberg Sentrum tar du siste avkjørsel i rundkjøringen. Om du velger den
nye E-134 eller den gamle veien til sentrum - begge veier leder til Stortorvet!
Veien blir merket!

Når du først er inne p-huset gjør vi oppmerksom på at både plan 1 og ytkjøringen derfra er åpen. Kjør gjerne en etasje ned og parker der.
SCEI0025_Hjemmesyden_DigitalDM_Stortorvet_Kart%201

Entreprenøren starter arbeidet i nord og jobber seg nedover mot rundkjøringen ved Esso.
Straks de er forbi innkjøringen til vårt P-Hus vil den åpne og innkjøring til P-huset vil gå som normalt.
Dette er planlagt å skje midt i uke 29, rundt onsdag 15.7, forutsatt at alt går etter planen.
Innkjøring til Esso, ladestasjoner og p-plass bak Esso vil fortsatt være fra Stasjonsbakken.
 
SCEI0025_Hjemmesyden_DigitalDM_Stortorvet_Kart%202