Oppgradering av senter - siste fase

Ny Lysinstallasjon


Vi har gjennom 2018 og 2019 gjort en rekke ombygginger og oppgraderinger av senteret. Vi er straks igang med siste fase for i år, ny lysinstallasjon over rullebåndene i senterets nordre ende skal på plass. Arbeidet startes tirsdag 27.8 med montering av stillaser. For alles sikkerhet må vi i perioden arbeidet pågår redusere litt på fellesarealet. Det vil bli satt opp sikring, men det skal være full fremkommelighet i hele området og alle butikker og spisesteder skal være i full drift i perioden. Vi håper dere holder ut med oss en liten stund - det blir veldig fint når det står ferdig.