I løpet av Mars måned skal Christiania Glasmagasin bygge om og utvide butikken sin her på Stortorvet. Det tomme lokalet ved siden av, som VITA tidligere holdt til i, skal innlemmes i butikkarealet og butikken skal settes opp i nye lekre konseptet CG benytter. Det skal åpnes mer opp og butikken vil fremstå på en helt annen måte enn slik det er i dag.

TORSDAG FORMIDDAG, OG INNREDNINGEN BEGYNNER Å KOMME PÅ PLASS

IMG_7408 IMG_7407

MED KUN 8 DAGER IGJEN TIL ÅPNING SER DET SLIK UT I LOKALENE. MYE SKAL PÅ PLASS FØR DEN STORE ÅPNINGSDAGEN KOMMER!

IMG_7391

IMG_7292

 

Nyåpning vil bli en begivenhet – mer informasjon om dette litt senere!