Maze

Hvordan bli bedre?


Scala har laget en informasjonsvideo som forklarer litt om den nye app'en og hvorfor vi ønsker å bruke Maze som et tilbakemeldingssystem.